گنجینه استفتائات قضایی
47 بازدید
محل ارائه: معاونت آموزش قوه قضائیه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق / گروهی
زبان : فارسی