بایسته های فقهی اجرای قصاص (سلسله پژوهش های فقهی – حقوقی 7)
48 بازدید
ناشر: معاونت آموزش قوّه قضاییه نشر قضا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی